Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 004/2024VKH, sản phẩm: ngói bê tông

Ngày tạo : 29/01/2024

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 004/2024VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Ngói bê tông.

Đơn vị sản xuất:

Công ty TNHH Đặng Quân.

Địa chỉ:

Ấp 1, Xã Hòa Hội, Huyện Xuyên Mộc,Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Phù hợp với:

QCVN 16:2023/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

Phương thức chứng nhận:

Phương thức 5.

Giấy chứng nhận có giá trị:

từ ngày 22 tháng 01 năm 2024 đến ngày 21 tháng 01 năm 2027.

 

Các tin liên quan