Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 514-22/2023VKH

Ngày tạo : 08/05/2024

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 514-22/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

1. Chậu rửa đặt bàn bằng sứ, kiểu Acacia E, hiệu American Standard. Kích thước: 550*460*60mm; Mã WP-F417 (CCASF417-1010410F0), Trung Quốc LIXIL AS Sanitary Manufacturing (Shanghai): 28 cái

2. Chậu rửa đặt trên bàn bằng sứ kiểu New Modern, hiệu American Standard. Kích thước 545*400*184mm, Mã WP-F633 (CCASF633-0000410F0). Trung Quốc LIXIL AS Sanitary Manufacturing (Shanghai): 25 cái

3. Chậu sứ đặt nửa bàn, hiệu Grohe. Kích thước 550*450*169 mm, Mã 120128 (G-120128). Trung Quốc LIXIL AS Sanitary Manufacturing (Shanghai): 42 cái

4. Chậu sứ đặt trên bàn, hiệu Grohe. Kích thước 600*450*175 mm, Mã 120129 (G-120129). Trung Quốc LIXIL AS Sanitary Manufacturing (Shanghai): 33 cái

5. Chậu rửa đặt bàn bằng sứ, hiệu Grohe. Kích thước 550*380*110 mm, Mã SF-WP-F412 (G-120451). Trung Quốc LIXIL AS Sanitary Manufacturing (Shanghai): 3 cái

Thuộc lô hàng nhập khẩu sau:

+ Hợp đồng mua bán (sales contract) số: 7200126771 ngày 20/02/2024; 7200127729 ngày 19/03/2024; 7200128023 ngày 28/03/2024.

+ Hoá đơn (Invoice) số: 20240408L ngày 08/04/2024.

+ Danh mục hàng hoá (Packing list) số: 20240408L ngày 08/04/2024.

+ Vận đơn (Bill of lading) số: SITGSHHPQ290037 ngày 17/04/2024.

+ Tờ khai hàng hóa nhập khẩu số:  106247714050 ngày 02/05/2024.

+ Cảng nhập khẩu: Cảng Nam Đình Vũ - Hải Phòng.

+ Nhà sản xuất: LIXIL AS Sanitary Manufacturing (Shanghai) Co., LTD.

+ Địa chỉ nhà sản xuất: 70B PUNAN ROAD, XIDU TOWN.FENGXIAN COUNTY, SHANGHAI, CHINA.

Được nhập khẩu bởi:

Công ty TNHH LIXIL Việt Nam.

Địa chỉ:

Thôn Yên Bình, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Phù hợp với:

QCVN 16:2023/BXD.

Chứng nhận:

theo phương thức 7.

 

Các tin liên quan