Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 056-3/2020VKH, sản phẩm: tro bay tại chân silo dùng cho bê tông và vữa xây loại Fa, Fb và Fc

Ngày tạo : 16/06/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 056-3/2020VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Tro bay tại chân silo dùng cho bê tông và vữa xây loại Fa, Fb và Fc

Đơn vị sản xuất:

Công ty nhiệt điện Mông Dương

Địa chỉ:

Khu 8, Phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Phù hợp:

QCVN 16:2019/BXD

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

09/6/2022 đến 08/6/2023

Các tin liên quan