Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 514-6/2023VKH

Ngày tạo : 04/03/2024

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 514-6/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

1. Chậu sứ đặt nửa bàn, hiệu Grohe, Kích thước 550*450*169 mm, Mã 120128 (G-120128), Trung Quốc/LIXIL AS Sanitary Manufacturing (Shanghai): 151 chiếc

2. Chậu sứ đặt trên bàn, hiệu Grohe, Kích thước 600*450*175 mm, Mã 120129 (G-120129), Trung Quốc/LIXIL AS Sanitary Manufacturing (Shanghai): 75 chiếc

3. Chậu rửa đặt bàn bằng sứ, kiểu Acacia E, hiệu American Standard, Kích thước: 550*460*60mm.

Mã WP-F417 (CCASF417-1010410F0), Trung Quốc LIXIL AS Sanitary Manufacturing (Shanghai): 15 chiếc

Thuộc lô hàng nhập khẩu sau:

+ Hợp đồng mua bán (sales contract) số:  7200124056 ngày 13/11/2023 ; 7200125379 ngày 22/12/2023; 7200126128 ngày 15/01/2024 ; 7200126149 ngày 16/01/2024.

+ Hoá đơn (Invoice) số: E-2024-008-Vietnam ngày 29/01/2024.

+ Danh mục hàng hoá (Packing list) số: E-2024-008-Vietnam ngày 29/01/2024.

+ Vận đơn (Bill of lading) số: BSJHK0074781 ngày 03/02/2024.

+ Tờ khai hàng hóa nhập khẩu số: 106089891460 ngày 21/02/2024

+ Cảng nhập khẩu: Cảng Hải An - Hải Phòng.

+ Nhà sản xuất: HUA MEI SANITARY WARE CO., LTD.

+ Địa chỉ nhà sản xuất: TAI HE DONG QINGXIN QINGYUAN GUANGDONG 511800, P.R. CHINA.

Được nhập khẩu bởi:

Công ty TNHH LIXIL Việt Nam.

Địa chỉ:

Thôn Yên Bình, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Phù hợp với:

QCVN 16:2023/BXD.

Chứng nhận:

theo phương thức 7.

 

Các tin liên quan