Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 513-2/2023VKH

Ngày tạo : 21/02/2024

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 513-2/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

1. Bệ tiểu nam treo tường bằng sứ loại USWN900AE#XW, đã gồm van cảm ứng tự động dùng điện; nhãn hiệu TOTO; kiểu loại USWN900AE#XW;

2. Chậu rửa đặt bàn bằng sứ; loại LW1714B#XW; nhãn hiệu TOTO.

Hãng sản xuất:

TOTO EASTCHINA CO., LTD/ Trung Quốc.

Địa chỉ:

No.1108, Nanle Rd., Songjiang Industrial Park, Shanghai 201611, China.

Được nhập khẩu bởi:

Công ty TNHH TOTO Việt Nam.

Địa chỉ:

Lô F-1, F-2, F-3, F-4, Khu Công nghiệp Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Hà Nội, Việt Nam.

Phù hợp với:

QCVN 16:2023/BXD

Phương thức chứng nhận:

Phương thức 1.

Giấy chứng nhận có giá trị:

từ ngày 21/02/2024 đến ngày 20/02/2025.

 

Các tin liên quan