Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 514-28/2023VKH

Ngày tạo : 31/05/2024

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 514-28/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

1. Chậu sứ âm bàn kiểu Loven, hiệu American Standard, Kích thước: 440*350*193mm,

Mã 1016392080. Trung Quốc HUA MEI SANITARY WARE CO., LTD.: 70 chiếc

2. Tiểu nam treo tường Concept bằng sứ, hiệu American Standard, Kích thước 365*465*850mm,

Mã CCAS6507-3130410C0. Trung Quốc HUA MEI SANITARY WARE CO., LTD.: 2 chiếc

3. Tiểu nam treo tường Lynbrook bằng sứ, hiệu American Standard. Kích thước 425*372*780mm,

Mã WP-6509T (CCAS6509-3200410C0). Trung Quốc HUA MEI SANITARY WARE CO., LTD.: 17 chiếc

 4. Tiểu nam treo tường New Contour bằng sứ, kích thước, hiệu American Standard, Kích thước 354*324*758mm, Mã WP-6737B (CCAS6737-3100410F0). Trung Quốc HUA MEI SANITARY WARE CO., LTD.: 3 chiếc

 5. Tiểu nam cảm ứng dùng pin Lynbrook bằng sứ, kích thước, hiệu American Standard, Kích thước 780*425 *372mm, Mã WP-6519DC (CCAS6519-3110410F0). Trung Quốc HUA MEI SANITARY WARE CO., LTD.: 35 chiếc

6. Tiểu nam treo tường New Contour bằng sứ, hiệu American Standard, Kích thước 354*324*758mm, Mã WP-6737T (CCAS6737-3200410F0. Trung Quốc HUA MEI SANITARY WARE CO., LTD.: 30 chiếc

Thuộc lô hàng nhập khẩu sau:

+ Hợp đồng mua bán (sales contract) số: 7200127717 ngày 19/03/2024; 7200128752 ngày 19/04/2024; 7200128972 ngày 24/04/2024, 7200129337 ngày 07/05/2024, 7200129348 ngày 07/05/2024.

+ Hoá đơn (Invoice) số: E-2024-009-Vietnam ngày 11/05/2024

+ Danh mục hàng hoá (Packing list) số: E-2024-009-Vietnam ngày 11/05/2024

+ Vận đơn (Bill of lading) số: S00295609 ngày 13/05/2024

+ Tờ khai hàng hóa nhập khẩu số:  106299509040 ngày 25/05/2024.

+ Cảng nhập khẩu: Cảng Lạch Huyện - Hải Phòng

+ Nhà sản xuất: HUA MEI SANITARY WARE CO., LTD.

+ Địa chỉ nhà sản xuất: TAI HE DONG QINGXIN QINGYUAN GUANGDONG 511800, P.R.CHINA

Được nhập khẩu bởi:

Công ty TNHH LIXIL Việt Nam.

Địa chỉ:

Thôn Yên Bình, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Phù hợp với:

QCVN 16:2023/BXD.

Chứng nhận:

theo phương thức 7.

 

Các tin liên quan