Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 207/2017

Ngày tạo : 31/10/2021

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 207/2017

 

Chứng nhận sản phẩm:

Gạch đặc 55*90*190mm, Gạch 6 lỗ nhỏ 75*115*175mm. Gạch 6 lỗ lớn 95*135*190mm

Đơn vị sản xuất:

Công ty cổ phần Công nghệ Xanh Quảng Nam

Đơn vị được cấp:

Công ty TNHH Royal Hoàng Yến

Phù hợp:

QCVN 16:2014/BXD

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

16/10/2017 đến 16/10/2018

 

Các tin liên quan