Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 514-13/2023VKH

Ngày tạo : 03/04/2024

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 514-13/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Chậu sứ đặt trên bàn, logo Grohe, Kích thước 600*450*175 mm, mã 120129 (G-120129). Trung Quốc LIXIL AS Sanitary Manufacturing (Shanghai): 05 cái

Thuộc lô hàng nhập khẩu sau:

+ Hợp đồng mua bán (sales contract) số: 7200125606 ngày 29/12/2023.

+ Hoá đơn (Invoice) số: 20240313L ngày 13/03/2024.

+ Danh mục hàng hoá (Packing list) số: 20240313L ngày 13/03/2024.

+ Vận đơn (Bill of lading) số: LSHHPH242137 ngày 20/03/2024.

+ Tờ khai hàng hóa nhập khẩu số: 106165236921 ngày 27/03/2024.

+ Cảng nhập khẩu: Cảng Nam Đình Vũ - Hải Phòng.

+ Nhà sản xuất: LIXIL AS Sanitary Manufacturing (Shanghai) Co., LTD.

+ Địa chỉ nhà sản xuất: 70B PUNAN ROAD, XIDU TOWN.FENGXIAN COUNTY, SHANGHAI, CHINA.

Được nhập khẩu bởi:

Công ty TNHH LIXIL Việt Nam.

Địa chỉ:

Thôn Yên Bình, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Phù hợp với:

QCVN 16:2023/BXD.

Chứng nhận:

theo phương thức 7.

 

Các tin liên quan