Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 492-2/2023VKH, sản phẩm: thiết bị vệ sinh nhãn hiệu toto gồm: Bệ xí bệt; Chậu rửa

Ngày tạo : 29/12/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 492-2/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Thiết bị vệ sinh nhãn hiệu Toto gồm:

+ Bệ xí bệt;

+ Chậu rửa.

Đơn vị sản xuất:

Công ty TNHH TOTO Việt Nam - chi nhánh Hưng Yên.

Địa chỉ:

Lô M7, M8, N3 và RE8 Khu công nghiệp Thăng Long II, Phường Phùng Chí Kiên, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên.

Phù hợp:

QCVN 16:2023/BXD

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

từ ngày 02/01/2024 đến ngày 01/01/2027.

Giấy chứng nhận này sẽ được duy trì hiệu lực sau các lần đánh giá giám sát

vào tháng 12/2024 và 12/2025.

 

Các tin liên quan