Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 514-2/2023VKH

Ngày tạo : 19/01/2024

 

Giấy chứng nhận hợp quy số 514-2/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

+ Chậu rửa đặt bàn bằng sứ kiểu Active mã 0950-WT, nhãn hiệu American Standard,

LIXIL Thái Lan: 10 bộ;

+ Chậu rửa đặt bàn bằng sứ kiểu Active mã TI-0459-WT , nhãn hiệu American Standard, LIXIL Thái Lan:  bộ;

Thuộc lô hàng nhập khẩu sau:

+ Hợp đồng nhập khẩu số: 7200124086 ngày 13/11/2023 và 7200125424 ngày 25/12/2023;

+ Hóa đơn số: 2102963019 ngày 05/01/2024;

+ Tờ khai hàng hóa nhập khẩu số: 106023583410 ngày 16/01/2024.

Được nhập khẩu bởi:

Công ty TNHH LIXIL Việt Nam.

Địa chỉ:

Thôn Yên Bình, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Phù hợp với:

QCVN 16:2023/BXD.

Chứng nhận:

theo phương thức 7.

 

Các tin liên quan