Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 202/2021VKH, sản phẩm: Gạch đất sét nung

Ngày tạo : 01/11/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 202/2021VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Gạch đất sét nung.

+ Gạch đặc đất sét nung mác 10 - M100A;

+ Gạch rỗng 2 lỗ đất sét nung mác 7,5 - R2TC-75A1.

Đơn vị sản xuất:

Công ty cổ phần xây dựng Quang Thịnh

Địa chỉ:

Trung tâm thị tứ Ngã Ba, xã Cát Thịnh, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái.

Phù hợp:

QCVN16:2019/BXD

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

29/10/2022 đến 28/10/2023

 

Các tin liên quan