Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 514-16/2023VKH

Ngày tạo : 10/04/2024

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 514-16/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

- Bồn cầu treo tường bằng sứ kiểu IGINA, hiệu Grohe, Kích thước 610x387x411mm. Mã 102914SH00. Trung Quốc/ LIXIL LIVING TECHNOLOGY (SUZHOU) CORPORATION: 29 cái

Thuộc lô hàng nhập khẩu sau:

+ Hợp đồng mua bán (sales contract) số:  7200126407 ngày 25/01/2024.

+ Hoá đơn (Invoice) số: 3514579870 ngày 18/03/2024.

+Danh mục hàng hoá (Packing list) số: CWVN-240302 ngày 14/03/2024.

+ Vận đơn (Bill of lading) số: LSHHPH242176 ngày 28/03/2024.

+ Tờ khai hàng hóa nhập khẩu số: 106189991351 ngày 04/04/2024.

+ Cảng nhập khẩu: Cảng Nam Đình Vũ - Hải Phòng.

+ Nhà sản xuất: LIXIL LIVING TECHNOLOGY (SUZHOU) CORPORATION

+ Địa chỉ nhà sản xuất: NO.67 XUQING ROAD, SUZHOU NEW DISTRICT, CHINA, 215151.

Được nhập khẩu bởi:

Công ty TNHH LIXIL Việt Nam.

Địa chỉ:

Thôn Yên Bình, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Phù hợp với:

QCVN 16:2023/BXD.

Chứng nhận:

theo phương thức 7.

 

Các tin liên quan