Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 513-1/2023VKH

Ngày tạo : 29/01/2024

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 513-1/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

+ Chậu rửa đặt bàn, bằng đá nhân tạo, kèm bộ thoát xả (không kèm ống thải); nhãn hiệu TOTO, kiểu loại PJS02WE#GW: 01 bộ.

+ Chậu rửa đặt bàn, bằng đá nhân tạo, kèm bộ thoát xả; nhãn hiệu TOTO; kiểu loại PJS01WE#MW: 03 bộ.

+ Chậu rửa đặt bàn, bằng đá nhân tạo, kèm bộ thoát xả (không kèm ống thải); nhãn hiệu TOTO; kiểu loại PJS03WE#MW: 01 bộ.

Thuộc lô hàng nhập khẩu sau:

1- Hợp đồng mua bán (sales contract) số: 5140111493 ngày 29/09/2023, 5140111656 ngày 07/10/2023, 5140112307 ngày 20/10/2023, 5140113523 ngày 27/11/2023, 5140114046 ngày 29/11/2023.

2- Hoá đơn (Invoice) số: NTC-YN-231201.

3- Danh mục hàng hoá (Packing list) số: NTC-YN-231201.

4- Vận đơn (Bill of lading) số: CNNKG0000082595.

5- Tờ khai hàng hóa nhập khẩu số: 10603533420 ngày 22.01.2024.

Được nhập khẩu bởi:

Công ty TNHH TOTO Việt Nam..

Địa chỉ:

Lô F-1, F-2, F-3, F-4, Khu Công nghiệp Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Hà Nội, Việt Nam.

Phù hợp với:

QCVN 16:2023/BXD.

Chứng nhận:

theo phương thức 1.

Giấy chứng nhận có giá trị:

từ ngày 02/02/2024 đến ngày 01/02/2025.

 

Các tin liên quan