Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 197-1/2020VKH, sản phẩm: Bê tông thương phẩm

Ngày tạo : 21/11/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 197-1/2020VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Bê tông thương phẩm mác M150, M200, M250, M300, M350, M400, M450, M500.

Đơn vị sản xuất:

Công ty cổ phần Bê tông Tây Đô.

Địa chỉ:

Trụ sở: Km 14, QL 91, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.          

Nhà máy: 168 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.                                                    

Phù hợp:

TCVN 9340:2012

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

22/10/2022 đến 21/10/2023

 

Các tin liên quan