Đào tạo tiến sỹ

HỘI ĐỒNG BẢO VỀ ĐỀ CƯƠNG TIỂU BAN CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

Ngày tạo : 09/10/2015

HỘI ĐỒNG BẢO VỀ ĐỀ CƯƠNG TIỂU BAN CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

Thực hiện quyết định sô 1255/QĐ-VKH ngày 09 tháng 09 năm 2015 của Viện Trưởng Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng về việc thành lập hội đồng tuyển nghiên cứu sinh năm 2015, ngày 08 tháng 10 năm 2015 Viện Thông tin đào tạo và tiêu chuẩn hóa đã phối hợp với tiểu ban kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng đã tổ chức hội đồng bảo vệ đề cương cho 3 nghiên cứu sinh:

1. NCS Đỗ Văn Mạnh đề tài " Nghiên cứu hiện tượngmất ổn định khí động của các công trình dạng lăng trụ dưới tác dụng của tải trọng gió"

2. NCS Phạm Trung Thành đề tài " nghiên cứu ứng xử của khung thép nhẹ dưới tác động củatải trọng gió trong điều kiện việt nam"

3. NCS Phạm Công Thản  đề tài" Nghiên cứu khả năng làm việc của dầm bê tông tính năng siêu cao ứng lực trước sử dụng cát biển, nước biển trong môi trường nước biển"

 

Hội đồng diễn ra theo đúng trình tự được quy định tại Quy chế đào tạo tiến sĩ của Viện KHCN Xây dựng và các quy định khác của Bộ giáo dục và đào tạo.

Các tin liên quan