Đào tạo tiến sỹ

Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Tiến Thành

Ngày tạo : 09/07/2015

Chiều ngày 30/3/2012, tại trụ sở chính 81 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tổ chức trọng thể buổi Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Tiến Thành, Giám đốc Ban quản lý Dự án xây dựng Nhà quốc hội và Hội trường Ba Đình với đề tài “Nghiên cứu chế tạo và sử dụng vữa mạch mỏng cho khối xây bê tông khí chưng áp”, chuyên ngành: Vật liệu và công nghệ vật liệu xây dựng, mã số: 62 58 80 01.

Tham dự lễ bảo vệ có đầy đủ 07 thành viên trong Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ dưới sự chủ toạ của GS. TS. Nguyễn Mạnh Kiểm, Chủ tịch Hội đồng; TS. Trịnh Việt Cường, Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng, các đồng chí lãnh đạo Viện, các nhà khoa học, các thầy hướng dẫn cùng người thân và bạn bè đồng nghiệp của nghiên cứu sinh.


Đề tài “Nghiên cứu chế tạo và sử dụng vữa mạch mỏng cho khối xây bê tông khí chưng áp” gồm phần Mở đầu, 5 chương, Kết luận và kiến nghị, các phụ lục. Đề tài nghiên cứu một số vấn đề như: lựa chọn các chỉ tiêu kỹ thuật của vữa xây mạch mỏng cho khối bê tông khí chưng áp; ảnh hưởng của vật liệu chế tạo, cấp phối và các yếu tố khác đến tính chất của vữa và khối xây; ứng dụng thực tế và hiệu quả kinh tế của vữa xây mạch mỏng cho khối xây bê tông khí chưng áp trong điều kiện Việt Nam... Từ đó luận án đề xuất một số chỉ tiêu kỹ thuật góp phần hoàn thiện các yêu cầu kỹ thuật của vữa xây mạch mỏng trong điều kiện Việt Nam; bổ sung số liệu nghiên cứu về ảnh hưởng của một số phụ gia xenlulô, vôi, tro bay, cát; lựa chọn được một số thành phần vữa xây mạch mỏng trên cơ sở vật liệu nước ngoài; đã làm rõ ảnh hưởng của một số điều kiện thi công đến tính chất của vữa mạch mỏng... Đánh giá luận án, Hội đồng cho rằng luận án “Nghiên cứu chế tạo và sử dụng vữa mạch mỏng cho khối xây bê tông khí chưng áp” là công trình khoa học độc lập có tính sáng tạo, không trùng lặp với các công trình hay luận án đã công bố. Hội đồng đánh giá luận án nhất trí kiến nghị Viện Khoa học công nghệ xây dựng công nhận trình độ tiến sĩ và cấp bằng Tiến sĩ kỹ thuật cho NCS. Nguyễn  Tiến Thành.


Các tin liên quan