Đào tạo tiến sỹ

Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Lệ Thủy

Ngày tạo : 27/09/2023

Ngày 26/9/2023, Viện Khoa học công nghệ xây dựng tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Lệ Thủy với đề tài “Nghiên cứu xác định tải trọng gió lên kết cấu Pano tấm lớn trong điều kiện Việt Nam", Hội đồng do PGS.TS. Trần Chủng làm Chủ tịch, chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng, mã số: 9580201. Đến dự Hội đồng có TS. Đinh Quốc Dân, Phó Viện trưởng, Lãnh đạo: Phòng Tổ chức - Hành chính, Viện chuyên ngành Kết cấu công trình xây dựng; Lãnh đạo Trường đại học Kiến trúc Hà Nội, các nhà khoa học, thầy hướng dẫn, bạn bè, đồng nghiệp, gia đình của nghiên cứu sinh.

 

Toàn cảnh Hội đồng

 

Trong các tiêu chuẩn thiết kế kết cấu, quy định về tác động của gió lên kết cấu pano tấm lớn tương đối khác nhau về sự phân bố đều cũnng như hợp lực tác dụng lên tấm bảng. Tương tự, giá trị hệ số khí động cũng khác nhau trong các tiêu chuẩn, điều này gây khó khăn cho người thiết kế tại Việt Nam. Các nghiên cứu gần đây cũng quan tâm đến việc mô phỏng số bằng phần mềm Ansys Fluent hoặc thí nghiệm mô hình thu nhỏ trong ống thổi khí động đối với kết cấu pano tấm lớn dùng cho bảng quảng cáo. Chính vì vậy việc nghiên cứu xác định tải trọng gió lên kết cấu pano là rất cần thiết.

Đề tài ngoài phần Mở đầu, kết luận và kiến nghị, những đóng góp mới về khoa học của Luận án, tài liệu tham khảo, các công trình khoa học đã công bố, 02 Phụ lục, Luận án được bố cục trong 4 chương: Chương 1. Tổng quan; Chương 2. Tính toán tải trọng gió lên pano tấm lớn theo một số tiêu chuẩn; Chương 3. Khảo sát tham số ảnh hưởng đến hệ số khí động và lực gió bằng phần mềm Ansys Fluent; Chương 4. Thí nghiệm mô hình bảng quảng cáo trong ống thổi khí động theo điều kiện Việt Nam. Đề tài nghiên cứu các vấn đề liên quan và tải trọng gió lên bảng quảng cáo, một số tiêu chuẩn thiết kế và các nghiên cứu gần đây ở trong và ngoài nước đối với bảng quảng cáo. Mô hình bảng quảng cáo trong mô phỏng số bằng phần mềm Ansys Fluent và mô hình thực nghiệm bảng quảng cáo thu nhỏ trong ống thổi khí động, làm rõ hơn tải trọng gió lên kết cấu bảng quảng cáo. Từ những nghiên cứu, đề tài đã: Làm rõ đặc điểm về kết cấu chịu lực, các hư hỏng thường gặp, phân tích nguyên nhân hư hỏng; Ảnh hưởng của hệ số khí động và vị trí và giá trị lực gió tác động lên pano, lực tại chân cột; Ảnh hưởng của tham số vận tốc gió và kích thước của pano, độ cao đặt pano, hướng gió tác động ảnh hưởng đến giá trị hệ số khí động, vị trí và giá trị của lực gió, lực chân cột thông qua mô phỏng số và thí nghiệm trong ống thổi khí động.

Hội đồng đánh giá Luận án đáp ứng yêu cầu về nội dung, hình thức của luận án tiến sĩ kỹ thuật với kết quả 7/7 thành viên Hội đồng có mặt bỏ phiếu tán thành. Căn cứ vào các tiêu chuẩn đánh gia luận án tiến sĩ, hội đồng nhất trí kiến nghị Viện KHCN Xây dựng công nhận trình độ và cấp bằng Tiến sĩ kỹ thuật cho nghiên cứu sinh Nguyễn Lệ Thủy.

 

Phó Viện trưởng Đinh Quốc Dân phát biểu tại Hội đồng

 

Phó Viện trưởng, các thầy trong Hội đồng, thầy hướng dẫn chụp ảnh lưu niệm cùng nghiên cứu sinh

 

Thay mặt cho cơ sở đào tạo, Phó Viện trưởng Đinh Quốc Dân chúc mừng nghiên cứu sinh Nguyễn Lệ Thủy đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ kỹ thuật, và cảm ơn các Thầy trong Hội đồng, các Thầy hướng dẫn, đơn vị quản lý, chuyên môn,… đã đào tạo, giúp đỡ nghiên cứu sinh, giúp cho Viện hoàn thành nhiệm vụ. Phó Viện trưởng cho rằng công tác đào tạo rất có ý nghĩa, hy vọng hai đơn vị tiếp tục có sự gắn kết, hỗ trợ đào tạo nghiên cứu sinh đã và sẽ đang làm Tiễn sĩ. Việc bảo vệ thành công luận án tiến sĩ là sự nỗ lực, cố gắng rất nhiều của nghiên cứu sinh, đồng thời chúc cho nghiên cứu sinh Nguyễn Lệ Thủy tiếp tục sự nghiệp nghiên cứu, ứng dụng vào công tác giảng dạy và đào tạo.

 

Các tin liên quan