Đào tạo tiến sỹ

Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ kỹ thuật

Ngày tạo : 12/07/2015

Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ kỹ thuật cấp Viện

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Trường Huy. 
Tên đề tài: "Nghiên cứu điều kiện địa kỹ thuật phục vụ thiết kế và thi công hố đào sâu" 
Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm,     mã số: 62.58.02.04. 
Thời gian diễn ra Hội đồng: 8h 30' ngày 14/05/2015 
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 - Viện KHCN Xây dựng - số 81 Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội 
Kính mời tất cả Quý vị quan tâm tới đề tài luận án đến tham dự.

Các tin liên quan