Đào tạo tiến sỹ

Thông báo tổ chức Tiểu ban chấm Tiểu luận tổng quan và Chuyên đề tiến sĩ số 1 của NCS. Phạm Đức Cương

Ngày tạo : 12/07/2015

Thực hiện Quyết định số 1317/QĐ-VKH ngày 21/10/2014 của Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng v/v thành lập Tiểu ban chấm Tiểu luận tổng quan và Chuyên đề tiến sĩ số 1 của NCS. Phạm Đức Cương, Viện Thông tin Đào tạo & Tiêu chuẩn hóa, phối hợp với Tiểu ban Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, tổ chức Tiểu ban chấm Tiểu luận tổng quan và Chuyên đề tiến sĩ số 1 của NCS. Phạm Đức Cương vào hồi 9h ngày 05 tháng 11 năm 2014 tại phòng họp tầng 2 Viện KHCN Xây dựng - số  81 - phố Trần Cung  Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội.

Đề tài luận án: "Tính kết cấu bê tông cốt thép dạng khung theo độ tin cậy trong điều kiện thiếu chuẩn xác số liệu đầu vào ở Việt Nam
Chuyên đề Tiến sĩ số 1: "Độ tin cậy của kết cấu bê tông cốt thép dạng khung được thiết kế theo TCVN 5574:2012". 
Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp  Mã số: 62.58.02.08. 
Kính mời các đồng nghiệp và các nhà khoa học trong và ngoài Viện, quan tâm đến đề tài luận án, đến tham dự buổi họp Tiểu ban.

Các tin liên quan