Đào tạo tiến sỹ

Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Công Kiên

Ngày tạo : 27/09/2023

Ngày 25/9/2023, Viện Khoa học công nghệ xây dựng tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Công Kiên với đề tài "Nghiên cứu đánh giá điều kiện địa kỹ thuật môi trường và thiết lập hệ thống quan trắc phục vụ phòng chống tai biến và phát triển bền vững đới động sông hồng khu vực Hà Nội”, Hội đồng do PGS.TS. Đoàn Thế Tường làm Chủ tịch, chuyên ngành: Kỹ thuật Địa chất, mã số: 9520501. Đến dự Hội đồng có TS. Đinh Quốc Dân, Phó Viện trưởng, Lãnh đạo: Phòng Tổ chức - Hành chính, Viện chuyên ngành Địa kỹ thuật, các nhà khoa học, thầy hướng dẫn, bạn bè, đồng nghiệp, gia đình của nghiên cứu sinh.

 

Toàn cảnh Hội đồng

 

Thực tế đã cho thấy, hai bên bờ sông Hồng là một Đới động được đánh giá tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh và phát triển các tai biến địa kỹ thuật môi trường từ các hoạt động tương tác đa dạng về loại hình, biến đổi bất thường về đặc tính theo thời gian, không gian gắn liền với các hoạt động khai thác của con người, đi kèm sự biến đổi của lòng sông cùng với một cấu trúc địa chất bất đồng nhất, có đặc trưng chất địa chất công trình biến đổi mạnh theo diện và chiều sâu, dẫn đến tính động trong khi sử dụng. Đo đó cần phải nghiên cứu đánh giá điều kiện địa kỹ thuật môi trường đặc trưng của đới động, đồng thời xác định các tai biến địa kỹ thuật môi trường (ĐKTMT) có thể phát sinh phát triển gây ra nhưng rủi ro cho hoạt động kinh tế của con người. Đề tài nghiên cứu làm sáng tỏ điều kiện địa kỹ thuật môi trường của đới động sông Hồng khu vực Hà Nội phục vụ khai thác bền vững đới động; Thiết lập cơ sở và xây dựng hệ thống quan trắc phục vụ các mô hình dự báo, phòng chống tai biến và phát triển bền vững đới động. Luận án đã nghiên cứu và đưa ra được một số điểm mới như: Điều kiện địa kỹ thuật môi trường đới động sông Hồng khu vực Hà Nội biến đổi theo không gian và thời gian được phân tích đánh giá hoàn chỉnh trên cơ sở của lý thuyết hệ thống kỹ thuật - tự nhiên; Hệ thống các bản đồ phân vùng đánh giá nguy cơ tai biến đới động sông Hồng được xây dựng trên cơ sơ phân tích đầy đủ các yếu tố điều kiện, nguyên nhân gây tai biến và được phân chia theo các mức độ nguy cơ khác nhau; Hệ thống quan trắc địa kỹ thuật môi trường tổng hợp được thiết lập trên cơ sở tích hợp 4 bản đồ phân vùng nguy cơ tai biến và các bản đồ thành phần tương ứng với đầy đủ cơ sở khoa học, thực tiễn phục vụ phòng chống tai biến và phát triển bền vững đới động sông Hồng khu vực Hà Nội.

Luận án gồm phần Mở đầu, 4 chương kết quả nghiên cứu, kết luận và kiến nghị, tài liệu tham khảo và phụ lục. Chương I: Tổng quan đới động sông Hồng, Địa kỹ thuật môi trường, cơ sở lý thuyết hệ thống kỹ thuật - tự nhiên và quan trắc phục vụ phòng chống tai biến. Chương II: Hệ thống kỹ thuật - tự nhiên và điều kiện ĐKTMT đới động sông Hồng khu vực Hà Nội. Chương III: Đánh giá phân vùng nguy cơ các tai biến ĐKTMT đới động sông Hồng khu vực Hà Nội. Chương IV: Luận chứng cơ sở và thiết lập hệ thống quan trắc ĐKTMT phục vụ phòng chống tai biến và phát triển bền vững đới động sông Hồng khu vực Hà Nội.

Hội đồng đánh giá luận án đạt yêu cầu về nội dung, hình thức của luận án tiến sĩ kỹ thuật với kết quả 7/7 thành viên Hội đồng có mặt bỏ phiếu tán thành. Căn cứ vào các tiêu chuẩn đánh gia luận án tiến sĩ, hội đồng nhất trí kiến nghị Viện KHCN Xây dựng công nhận trình độ và cấp bằng Tiến sĩ kỹ thuật cho nghiên cứu sinh Nguyễn Công Kiên.

 

Phó Viện trưởng Đinh Quốc Dân phát biểu tại Hội đồng

 

Phó Viện trưởng Đinh Quốc Dân tặng hoa chúc mừng Nghiên cứu sinh

 

Phó Viện trưởng, các thầy trong Hội đồng, thầy hướng dẫn chụp ảnh lưu niệm cùng nghiên cứu sinh

 

Phát biểu tại Hội đồng, Phó Viện trưởng Đinh Quốc Dân cảm ơn Hội đồng và chúc mừng nghiên cứu sinh Nguyễn Công Kiến đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Phó Viện trưởng cho biết đối với Viện chuyên ngành Địa kỹ thuật đây là tiến sĩ đầu tiên nghiên cứu về địa chất công trình, hy vọng nghiên cứu sinh sẽ có nhiều đóng góp hơn nữa cho bộ môn và sự phát triển của Ngành. Đây là dấu ấn trong công tác nghiên cứu khoa học của nghiên cứu sinh và chúc cho nghiên cứu sinh Nguyễn Công Kiên sức khỏe, đam mê nhiệt huyết theo đuổi theo định hướng nghiên cứu của mình.

 

Các tin liên quan