Đào tạo tiến sỹ

Thông báo tổ chức Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Nguyễn Quang Bình

Ngày tạo : 12/07/2015

Thực hiện Quyết định số 1310/QĐ-VKH ngày 10/10/2014 của Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng v/v thành lập Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Nguyễn Quang Bình, Viện Thông tin Đào tạo & Tiêu chuẩn hóa, phối hợp với Tiểu ban Kỹ thuật Vật liệu, tổ chức Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS. Nguyễn Quang Bình vào hồi 8h 30' ngày 31 tháng 10 năm 2014 tại phòng họp tầng 2 Viện KHCN Xây dựng - số  81 - phố Trần Cung  Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội.

Đề tài luận án: "Nghiên cứu tổ hợp phụ gia để nâng cao khả năng chống thấm nước của bê tông đầm lăn sử dụng cho đập trong điều kiện Việt Nam" 
Chuyên ngành: Kỹ thuật Vật liệu - Mã số: 62.52.03.09. 
Kính mời các đồng nghiệp và các nhà khoa học trong và ngoài Viện, quan tâm đến đề tài luận án, đến tham dự buổi họp Hội đồng.

Các tin liên quan