Đào tạo tiến sỹ

Tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Nguyễn Chí Hiếu

Ngày tạo : 12/07/2015

Thực hiện Quyết định số 219/QĐ-VKH ngày 6/3/2014 của Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng, sáng ngày 20 tháng 3 năm 2014, Viện Thông tin Đào tạo và Tiêu chuẩn hóa phối hợp cùng với Tiểu ban Kỹ thuật XD CT dân dụng và công nghiệp và Viện CN Kết cấu CTXD, tổ chức Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS. Nguyễn Chí Hiếu, với đề tài: "Ảnh hưởng của các tổn thất ứng suất tức thời đến độ tin cậy của sàn bê tông cốt thép ứng lực trước căng sau có bám dính", chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, mã số: 62.58.02.08.

Tham dự buổi họp, về phía Lãnh đạo Viện có Tiến sĩ Trịnh Việt Cường- Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng, Thạc sĩ Trần Hữu Quang- Giám đốc Viện Thông tin Đào tạo và Tiêu chuẩn hóa và các thày trong Hội đồng chấm luận án, các thày hướng dẫn khoa học cùng đông đảo khách mời và bạn bè đồng nghiệp của NCS. Nguyễn Chí Hiếu trong và ngoài Viện.

Tại buổi họp, sau khi nghe ông Trần Hữu Quang- Giám đốc Viện Thông tin Đào tạo và Tiêu chuẩn hóa giới thiệu Đại biểu và đọc Quyết định của Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng về việc thành lập Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Nguyễn Chí Hiếu, Chủ tịch Hội đồng- GS.TSKH. Nguyễn Đang Bích đã điều khiển cuộc họp. Sau đó, NCS. Nguyễn Chí Hiếu đã bảo vệ luận án tiến sĩ của mình trước Hội đồng và các vị khách mời.

Một số hình ảnh tại buổi họp:


Luận án của NCS. Nguyễn Chí Hiếu gồm có 4 chương chính. Nội dung nghiên cứu của luận án như sau: Dựa trên cơ sở lý thuyết độ tin cậy kết cấu xây dựng, tiêu chuẩn AS 3600-2009 của Úc và số liệu thu thập thực tế, nghiên cứu đánh giá độ tin cậy của thiết kế sàn bê tông cốt thép ứng lực trước căng sau có bám dính theo tiêu chí kiểm soát vết nứt sàn các công trình thiết kế thi công tại Việt Nam. Nghiên cứu đánh giá độ tin cậy và bài toán kinh tế - kỹ thuật của sàn bê tông cốt thép ứng lực trước dưới ảnh hưởng của tổn hao ứng suất do tác động của các thông số ngẫu nhiên. Xây dựng chương trình tính toán độ tin cậy và bảng tra giữa giá thành và độ tin cậy để lựa chọn thiết kế hợp lý.

Hội đồng diễn ra theo đúng trình tự bảo vệ luận án cấp cơ sở được quy định tại Quy chế đào tạo tiến sĩ của Viện KHCN Xây dựng và các quy định khác của Bộ giáo dục và đào tạo.


Các tin liên quan