Đào tạo tiến sỹ

Thông báo đăng ký xin học bổng đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập sinh tại LB Nga

Ngày tạo : 12/07/2015

Ngày 31 tháng 3 năm 2014, Viện KHCN Xây dựng có nhận được Công văn của Bộ Xây dựng và Bộ Giáo dục Đào tạo về việc đăng ký nhu cầu đào tạo trình độ: đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và thực tập sinh tại LB Nga theo chương trình học bổng Hiệp định 2014.

Đây là chương trình học bổng nhằm phục vụ mục tiêu bổ sung, nâng cao trình độ nguồn nhân lực cho lĩnh vực công tác của các Cơ quan Nhà nước.

Viện KHCN Xây dựng xin thông báo để các cán bộ và các Đơn vị của Viện biết và đăng ký nhu cầu học tập, ngành học (xem trong Thông báo đính kèm) để xin học bổng này tại LB Nga. Hồ sơ xin học bổng chuẩn bị theo các Thông báo của Bộ Giáo dục Đào tạo tuyển sinh du học LB Nga được ban hành và đăng tải trên các trang web: www.moet.gov.vnwww.vied.vn.

Danh sách đăng ký nhu cầu học tập, ngành học xin gửi đến Viện Thông tin Đào tạo và Tiêu chuẩn hóa trước ngày 3/4/2014 để kịp đăng ký thủ tục với Vụ Tổ chức cán bộ- Bộ Xây dựng.

Địa chỉ liên hệ: Viện Thông tin Đào tạo và Tiêu chuẩn hóa - Viện KHCN Xây dựng, số 81- Trần Cung- Nghĩa Tân- Cầu Giấy- Hà Nội.

ĐT: 04 37561360;    Fax: 04 37561359

Email: daotao@ibst.vn

Hồ sơ xin học bổng: xem tại www.moet.gov.vnwww.vied.vn.

Các tin liên quan