Đào tạo tiến sỹ

Giới thiệu luận án Tiến sĩ kỹ thuật “Thiết kế một số dạng gối cách chấn trong công trình chịu động đất”

Ngày tạo : 09/07/2015

Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng xin giới thiệu luận án Tiến sĩ kỹ thuật “Thiết kế một số dạng gối cách chấn trong công trình chịu động đất” của nghiên cứu sinh Lê Xuân Tùng, chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, mã số: 62.58.20.01.

Đề tài “Thiết kế một số dạng gối cách chấn trong công trình chịu động đất” nghiên cứu tìm hiểu nguyên lý làm việc của các dạng gối cách chấn; Cơ sở chọn các thông số cấu tạo của mỗi dạng gối cách chấn; Thiết lập phương trình chuyển động của các dạng gối cách chấn chịu kích động động đất trong hai trường hợp: kích động động đất giả thiết là lực điều hòa và tính theo giản đồ gia tốc nền... Từ đó nhẳm thiết lập phương trình chuyển động và tìm nghiệm thông qua việc giải số phương trình vi phân chuyển động ứng với các bộ số khác nhau; Nghiên cứu tính chất nghiệm tìm các hiệu ứng đặc biệt trong ứng xử của gối cách chấn, chọn bộ tham số thích hợp, lập quy trình thiết kế gối cách chấn thỏa mãn yêu cầu giảm chấn; Tính tải trọng động đất tác dụng lên công trình khi có gối cách chấn, so sánh với trường hợp không có gối cách chấn...

Các tin liên quan