Đào tạo tiến sỹ

Thông báo về việc tuyển nghiên cứu sinh năm 2018

Ngày tạo : 18/07/2018

Căn cứ “Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ” của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT; Căn cứ “Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ” ban hành kèm theo Quyết định số 1795/QĐ-VKH ngày 11/11/2016 của Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ Xây dựng; Căn cứ Quyết định số 319/TTg ngày 17/12/1980 của Thủ tướng Chính phủ v/v giao nhiệm vụ đào tạo nghiên cứu sinh cho Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng; Viện Khoa học công nghệ xây dựng tổ chức tuyển nghiên cứu sinh đào tạo tiến sĩ năm 2018 như sau:

Các chuyên nghành đào tạo nghiên cứu sinh: Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm, mã số: 9580204; Kỹ thuật xây dựng, mã số: 9580201; Kỹ thuật vật liệu, mã số: 9520309; Kỹ thuật địa chất, mã số: 9520501.

Thời gian và hình thức tuyển sinh: Thời gian tuyển sinh: tháng 8/2018; Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển.

Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ: trước ngày 31/07/2018.

Mọi thông tin xin liên hệ: chị Nguyễn Hồng Hạnh, Di động: 0904264633, Email: nghiencuusinh.ibst@gmail.com.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

 

Các tin liên quan