Đào tạo tiến sỹ

Giới thiệu Luận án Tiến sĩ với đề tài ”Nghiên cứu khả năng bám dính nhằm đảm bảo sự làm việc đồng thời của hệ sơn polyurea với nền bê tông”

Ngày tạo : 02/05/2017

Luận án tiến sĩ với đề tài ”Nghiên cứu khả năng bám dính nhằm đảm bảo sự làm việc đồng thời của hệ sơn polyurea với nền bê tông” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Đăng Khoa thuộc chuyên ngành kỹ thuật vật liệu. Luận án nghiên cứu nâng cao độ bám dính của hệ phủ polyurea với nền bê tông (khô và ẩm) mác M20, M30, M40, M50, M60 từ mức (30÷50)% Rkbt (khi không có sơn lót) đến mức tương đương với Rkbt (khi có sơn lót) nhằm đảm bảo sự làm việc bền vững của hệ phủ PUA với nền bê tông.

Luận án gồm 5 chương: Tổng quan về tình hình nghiên cứu và ứng dụng hệ phủ polyurea; Vật liệu sử dụng và phương pháp nghiên cứu; Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng bám dính của hệ phủ PUA với nền bê tông; Nghiên cứu nâng cao khả năng bám dính của hệ phủ PUA với nền bê tông; Một số ứng dụng kết quả nghiên cứu hệ phủ PUA tại các công trình thực tế;…

Toàn văn luận án.

Các tin liên quan