Đào tạo tiến sỹ

Thông báo học bổng chính phủ Australia

Ngày tạo : 26/02/2018

Học bổng chính phủ Australia vòng tuyển chọn năm 2018/niên khóa 2019 đã bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 01/02/2018 đến ngày 30/4/2018.

Học bổng Chính phủ Australia là học bổng quốc tế uy tín được chính phủ Australia trao cho thế hệ các nhà lãnh đạo toàn cầu tương lai trong lĩnh vực phát triển.

Đợt tuyển chọn lần này không cấp học bổng tiến sĩ.

Để biết thông tin chi tiết xem tại https://www.polarisoffice.com/d/2RQx2msO

Các tin liên quan