Đào tạo tiến sỹ

Giới thiệu luận án tiến sĩ kỹ thuật "Nghiên cứu các quá trình dịch chuyển trọng lực đất đá trên sườn dốc, mái dốc của các tuyến đường giao thông Tây Quảng Bình và đề xuất các giải pháp phòng chống"

Ngày tạo : 09/07/2015

Trong thời gian qua, trên các tuyến đường giao thông vùng đồi núi phía Tây tỉnh Quảng Bình, đặc biệt vào mùa mưa lũ, thường xuyên xảy ra các quá trình dịch chuyển trọng lực đất đá (QTDCTLĐĐ) trên sườn dốc (SD), mái dốc (MD) gây thiệt hại lớn về tiền và tài sản.

Do đó nghiên cứu đề tài trên nhằm xác định hiện trạng, nguyên nhân, điều kiện, động lực và quy luật phát sinh, phát triển các quá trình dịch chuyển trọng lực đất đá trên sườn dốc, mái dốc (gọi tắt là QTDCTLĐĐ trên SD, MD), trên cơ sở đó đề xuất phương pháp phân loại các QTDCTLĐĐ; phương pháp đánh giá, phân vùng và dự báo quá trình sụt, trượt và dòng bùn đất đá; phương pháp xác định góc MD và thiết kế MD bậc thang hợp lý, ổn định trượt trong đất đá không đồng nhất; các giải pháp phòng chống, giảm thiểu tác động của các QTDCTLĐĐ trên SD, MD khu vực nghiên cứu.

Các tin liên quan