Đào tạo tiến sỹ

Giới thiệu luận án Tiến sĩ kỹ thuật “Nghiên cứu chế tạo và sử dụng vữa mạch mỏng cho khối xây bê tông khí chưng áp”

Ngày tạo : 12/07/2015

Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng xin giới thiệu luận án Tiến sĩ kỹ thuật “Nghiên cứu điều kiện địa kỹ thuật phục vụ thiết kế và thi công hố đào sâu” của nghiên cứu sinh Nguyễn Trường Huy, chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm, mã số: 62.58.02.04.

Luận án nghiên cứu sự làm việc thực tế của hố đào, có xét đến đầy đủ các yếu tố ảnh hưởng. Điều kiện địa kỹ thuật hố đào sâu được phân tích và tìm ra hướng giải quyết liên quan đến thí nghiệm xác định các đặc trưng cơ học của đất nền; Đề xuất mô hình và chế tạo thiết bị thí nghiệm cho phép xác định các đặc trưng cơ học của đất khi giảm ứng suất ngang và đưa ra được kết quả thí nghiệm đảm bảo tính chính xác; Cải tiến mô hình Lade với mặt chảy dẻo của mô hình và sử dụng các chỉ tiêu như thông dụng như lực dính đơn vị và góc ma sát trong, từ đó xây dựng phần mềm tính toán chuyển vị HĐS theo lý thuyết PTHH theo mô hình Lade cải tiến và số liệu thí nghiệm mới.
Cấu trúc của Luận án, ngoài kết luận và kiến nghị, gồm có 4 chương và 1 phụ lục kèm theo:

+ Chương 1: Tổng quan các vấn đề nghiên cứu đánh giá điều kiện địa kỹ thuật hố đào sâu.

+ Chương 2: Thí nghiệm xác định thông số đặc trưng của đất nền trên máy ba trục giảm suất ngang.

+ Chương 3: Sử dụng mô hình lade cải tiến cho bài toán hố đào sâu.

+ Chương 4: Áp dụng tính toán hố đào sâu theo mô hình lade cải tiến.

+ Kết luận và kiến nghị.

+ Phụ lục.

Các tin liên quan