Đào tạo tiến sỹ

Thông báo tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2012

Ngày tạo : 09/07/2015

Căn cứ “Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ” của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Thông tư số 10/2009/TTBGDĐT; Căn cứ Quyết định số 319/TTg ngày 17/12/1980 của Thủ tướng Chính phủ v/v giao nhiệm vụ đào tạo nghiên cứu sinh cho Viện Khoa học công nghệ xây dựng; Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng tổ chức tuyển nghiên cứu sinh (đào tạo tiến sĩ) đợt 2 năm 2012 như sau:

Các chuyên ngành đào tạo nghiên cứu sinh: Địa kỹ thuật xây dựng (nền-móng công trình), mã số: 62.58.60.01; Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, mã số: 62.58.20.01; Vật liệu và công nghệ vật liệu xây dựng, mã số: 62.58.80.01.
Hình thức đào tạo:
Hệ tập trung và hệ không tập trung.
Thời gian và hình thức tuyển sinh:

- Thời gian tuyển sinh: Viện KHCN Xây dựng tổ chức kỳ tuyển nghiên cứu sinh vào đợt 2 vào tháng 8;

- Hình thức tuyển sinh: xét tuyển.

Thời gian nhận hồ sơ, thời gian xét tuyển:

- Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ khi có thông báo đến ngày 31/7/2012;
- Thời gian xét tuyển: Tháng 8/2012;
- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính – Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, số 81 phố Trần Cung – Nghĩa Tân – Cầu Giấy – Hà Nội; Điện thoại: 04. 3 8361607 – fax: 04. 3 8361197.

Các tin liên quan