Đào tạo tiến sỹ

Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Công Kiên

Ngày tạo : 05/09/2023

Viện Khoa học công nghệ xây dựng tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Công Kiên.

Đề tài: Nghiên cứu đánh giá điều kiện địa kỹ thuật môi trường và thiết lập hệ thống quan trắc phục vụ phòng chống tai biến và phát triển bền vững đới động sông Hồng khu vực Hà Nội.

Chuyên ngành: Kỹ thuật địa chất.

Mã số: 9520501.

Thời gian: 13 giờ 30, Thứ Hai, ngày 25 tháng 09 năm 2023.

Địa điểm: Phòng họp số 2 - Viện Khoa học công nghệ xây dựng, số 81 phố Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội. 

Kính mời Quý vị quan tâm tới luận án đến dự./.

 

Các tin liên quan