Đào tạo tiến sỹ

Thông báo về học bổng Thạc sĩ và Tiến sĩ của Chính phủ Đài Loan

Ngày tạo : 12/07/2015

Thông báo về học bổng Thạc sĩ và Tiến sĩ của Chính phủ Đài Loan

Thông báo 

V/v Xin học bổng Thạc sĩ và Tiến Sĩ của Chính phủ Đài Loan 

Kính gửi: Các Đơn vị thuộc Viện KHCN Xây dựng và các cán bộ Viện  

Ngày 20 tháng 01 năm 2014, Viện KHCN Xây dựng có nhận được Thông báo về học bổng của Chính phủ Đài Loan trong năm 2014. Đây là học bổng cung cấp 2 năm với chương trình Thạc sĩ và 3 năm với chương trình Tiến sĩ cho du học sinh, số tiền là 30.000 Đài tệ/tháng (khoảng 1.000 USD/tháng). Ứng viên học bổng Tiến sĩ là các nhân viên của cơ quan chính phủ và các viện nghiên cứu sẽ được ưu tiên. Hạn cuối nhận hồ sơ trong tháng 3/2014. 
Viện Thông tin Đào tạo và Tiêu chuẩn hóa ra thông báo để các Đơn vị trong Viện tạo điều kiện cho các cán bộ Viện có nhu cầu học tập biết và làm hồ sơ xin học bổng Chính phủ Đài Loan theo mẫu hồ sơ đính kèm với Thông báo này hoặc trên Website của Viện KHCN Xây dựng ibst.vn.           
Địa chỉ liên lạc và gửi hồ sơ:           
Chị Nguyễn Hải Yến (Email: anhphiyen@gmail.com, Điện thoại 37561360, mob: 0988088942) Viện TT ĐT & TCH- Viện KHCN Xây dựng.          
Thời hạn nhận hồ sơ: trước ngày 15/02/2014.      

Các tin liên quan