Đào tạo tiến sỹ

Thông báo chương trình học bổng Đài Loan năm 2017

Ngày tạo : 17/01/2017

Nhằm khuyến khích sinh viên quốc tế xuất sắc cho nghiên cứu tại Đài Loan, cũng như thúc đẩy trao đổi khoa học và công nghệ song phương, Bộ Khoa học và công nghệ Đài Loan thực hiện chương trình học bổng năm 2017.

Chương trình học gồm hệ tiến sĩ và thạc sĩ tại trường Đại học Đài Loan.

Thời gian nộp đơn trước ngày 31 tháng 1 năm 2017, ngôn ngữ bằng tiếng Trung Quốc và tiếng Anh.

Thời gian áp dụng năm 2017: Từ ngày 02/02 đến ngày 24/03/2017.

The contact info of the Division:

Ms. Le Hong Hanh

Science and Technology Division, Taipei Economic and Cultural Office in Hanoi, Vietnam

Tel: +84 43 7686 014

Add: 5 Fl., HITC, 239 Xuan Thuy Rd., Cau Giay Dist., Hanoi, Vietnam

Email: viet01@most.gov.tw  

Để biết thêm thông tin chi tiết hãy bấm vào đây.

Các tin liên quan