Đào tạo tiến sỹ

Tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Nguyễn Hồng Hải

Ngày tạo : 12/07/2015

Thực hiện Quyết định số 283/QĐ-VKH ngày 03/3/2015 của Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng, sáng ngày 17 tháng 3 năm 2015, Viện Thông tin Đào tạo và Tiêu chuẩn hóa phối hợp cùng với Tiểu ban Kỹ thuật XD Công trình dân dụng và công nghiệp và Viện CN Kết cấu Công trình xây dựng, tổ chức Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS. Nguyễn Hồng Hải, với đề tài: "Ứng xử của kết cấu cao tầng có các tầng cứng chịu tác động của động đất", chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, mã số: 62.58.02.08.

Tham dự buổi họp có Tiến sĩ Nguyễn Dũng - Phó giám đốc phụ trách Viện Thông tin Đào tạo và Tiêu chuẩn hóa và các thày trong Hội đồng chấm luận án, các thày hướng dẫn khoa học cùng đông đảo khách mời và bạn bè đồng nghiệp của NCS. Nguyễn Hồng Hải trong và ngoài Viện.

Tại buổi họp, sau khi nghe ông Nguyễn Dũng - Phó giám đốc Viện Thông tin Đào tạo và Tiêu chuẩn hóa giới thiệu Đại biểu và đọc Quyết định của Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng về việc thành lập Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Nguyễn Hồng Hải, Chủ tịch Hội đồng - PGS.TS. Nguyễn Võ Thông đã điều khiển cuộc họp. Sau đó, NCS. Nguyễn Hồng Hải đã bảo vệ luận án tiến sĩ của mình trước Hội đồng và các vị khách mời.

Hội đồng diễn ra theo đúng trình tự bảo vệ luận án cấp cơ sở được quy định tại Quy chế đào tạo tiến sĩ của Viện KHCN Xây dựng và các quy định khác của Bộ giáo dục và đào tạo.

Một số hình ảnh tại buổi họp:

Ảnh: Hội đồng đánh giá luận án cấp cơ sở đang làm việc

Ảnh: Các thày trong Hội đồng chụp ảnh kỷ niệm cùng NCS Nguyễn Hồng Hải

Các tin liên quan