Đào tạo tiến sỹ

Tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Nguyễn Quang Bình

Ngày tạo : 12/07/2015

Thực hiện Quyết định số 1310/QĐ-VKH ngày 10/10/2014 của Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng, sáng ngày 31 tháng 10 năm 2014, Viện Thông tin Đào tạo và Tiêu chuẩn hóa phối hợp cùng với Tiểu ban Kỹ thuật Vật liệu và Viện CN Bê tông, tổ chức Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS. Nguyễn Quang Bình, với đề tài: " Nghiên cứu tổ hợp phụ gia để nâng cao khả năng chống thấm nước của bê tông đầm lăn sử dụng cho đập trong điều kiện Việt Nam", chuyên ngành: Kỹ thuật Vật liệu, mã số: 62.52.03.09.

Tham dự buổi họp, về phía Lãnh đạo Viện có Tiến sĩ Trần Bá Việt - Phó viện trưởng Viện KHCN Xây dựng, Tiến sĩ Nguyễn Dũng - Phó giám đốc phụ trách Viện Thông tin Đào tạo và Tiêu chuẩn hóa và các thày trong Hội đồng chấm luận án, các thày hướng dẫn khoa học cùng đông đảo khách mời và bạn bè đồng nghiệp của NCS. Nguyễn Quang Bình trong và ngoài Viện.

Tại buổi họp, sau khi nghe ông Nguyễn Dũng - Phó giám đốc Viện Thông tin Đào tạo và Tiêu chuẩn hóa giới thiệu Đại biểu và đọc Quyết định của Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng về việc thành lập Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Nguyễn Quang Bình, Chủ tịch Hội đồng-TS. Nguyễn Đức Thắng đã điều khiển cuộc họp. Sau đó, NCS. Nguyễn Quang Bình đã bảo vệ luận án tiến sĩ của mình trước Hội đồng và các vị khách mời.

Một số hình ảnh tại buổi họp:

Ảnh: Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp cơ sở đang làm việc

Ảnh: NCS. Nguyễn Quang Bình chụp ảnh kỷ niệm cùng các Thày trong Hội đồng và các Thày hướng dẫn
Luận án của NCS. Nguyễn Quang Bình gồm có 5 chương chính. Nội dung của Luận án như sau: Nghiên cứu nâng cao khả năng chống thấm, đồng thời giảm nhiệt độ đoạn nhiệt của bê tông đầm lăn bằng cách sử dụng tổ hợp phụ gia siêu dẻo chậm đông kết + tro bay + polymer; Luận án đã xác lập giả thiết khoa học rằng việc sử dụng tổ hợp phụ gia S+T+P có thể cải thiện một số tính chất của bê tông đầm lăn theo 4 hướng là giảm thiểu tỉ lệ N/CKD, nâng cao cường độ nén, nâng cao khả năng chống thấm, giảm thiểu nhiệt độ đoạn nhiệt; Đưa ra các kết quả nghiên cứu lựa chọn tổ hợp phụ gia S+T+P theo mô hình quy hoạch thực nghiệm; Ứng dụng kết quả nghiên cứu tổ hợp phụ gia cho bê tông đầm lăn công trình Nước Trong đạt một số hiệu quả tốt; Từ các kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và ứng dụng hiện trường đã khẳng định việc sử dụng tổ hợp phụ gia S+T+P để cải thiện một số tính chất của bê tông đầm lăn (cường độ chịu nén, độ chống thấm, nhiệt độ đoạn nhiệt) là xác thực và cho phép mở ra khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tế.

Hội đồng diễn ra theo đúng trình tự bảo vệ luận án cấp cơ sở được quy định tại Quy chế đào tạo tiến sĩ của Viện KHCN Xây dựng và các quy định khác của Bộ giáo dục và đào tạo.


Các tin liên quan