Đào tạo tiến sỹ

Thông báo học bổng phát triển nguồn nhân lực của Chính phủ Nhật Bản năm 2016

Ngày tạo : 08/08/2016

Trung tâm hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICE) về chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực của Chính phủ Nhật Bản (JDS) năm 2016 dành cho các cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên tại các cơ quan nhà nước và các trường Đại học, cao đẳng công lập ở Việt Nam.

Học bổng ưu tiên cho các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng là Phát triển mạng lưới giao thông vận tải và phát triển đô thị bao gồm hai chuyên ngành (i) Thạc sỹ kỹ thuật tại Trường đại học Hiroshima (số lượng 02 học bổng)và Thạc sỹ Khoa học môi trường/Thạc sỹ kỹ thuật tại trường Đại học Nagoya (số lượng 02 học bổng).

Thời hạn nộp hồ sơ giấy trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Văn phòng JDS: trước 17h00, ngày 21/10/2016.

Địa chỉ liên hệ: Bà Đỗ Nguyệt Ánh, chuyên viên chính, Vụ hợp tác Quốc tế; 0912914548; Email: donguyetanh@gmail.com. Để biết thêm thông tin chi tiết hãy bấm vào đây.

Các tin liên quan