Đào tạo tiến sỹ

Giới thiệu thông tin học bổng JDS 2015

Ngày tạo : 03/09/2015

Vừa qua, tại Bộ Xây dựng (37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội) có diễn ra buổi giới thiệu thông tin học bổng JDS 2015. Thông tin chương trình học bổng gồm  những nội dung sau:

- Về trình độ đào tạo: thạc sĩ (02 năm) theo chương trình khung JDS (4 năm/lần);
- Lĩnh vực liên quan (phát triển quy hoạch, giao thông, cộng đồng): có 04 suất
- Chứng chỉ tiếng anh (IELTS 5.05/Toeflitp 500)
- Làm việc trong hệ thống công lập từ 2 năm trở lên, học xong về lại cơ quan làm việc từ 2 năm trở lên;
- Hỗ trợ ban đầu: toàn bộ các chi phí ăn ở, nhập học (100.000Y); học bổng sau đó trả: 147.000 Y/ tháng.
- Cho gia đình sang 03 tháng (hỗ trợ thủ tục)
- Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2015. Hồ sơ gửi sang Nhật chấm, sau đó phỏng vấn nếu qua.
Thông tin chi tiết xem thêm tại đây.

Các tin liên quan