Đào tạo tiến sỹ

Thông báo buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện về đề tài “Thiết kế một số dạng gối cách chấn trong công trình chịu động đất”

Ngày tạo : 09/07/2015

Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng xin thông báo buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ kỹ thuật cấp Viện về đề tài: “Thiết kế một số dạng gối cách chấn trong công trình chịu động đất” của nghiên cứu sinh Lê Xuân Tùng, chuyên ngành: Xây dựng công trình dân dụng & công nghiệp, mã số: 62.58.20.01.

Thời gian tổ chức: 8h30 ngày 08 tháng 6 năm 2012 (thứ sáu).
Địa điểm:
Tại phòng họp Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, số 81 Phố Trần Cung - Phường Nghĩa Tân - Quận Cầu Giấy - Hà Nội.
Kính mời các đồng chí quan tâm đến dự.

Các tin liên quan