Đào tạo tiến sỹ

Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ

Ngày tạo : 26/10/2015

Viện Khoa học công nghệ Xây dựng tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn Quang Bình

Đề tài: Nghiên cứu tổ hợp phụ gia để nâng cao khả năng chống thấm nước của bê tông đầm lăn sử dụng cho đập trong điều kiện Việt Nam.

Chuyên ngành: Kỹ thuật vật liệu.

Mã số: 62.52.03.09

Thời gian bảo vệ: 8h 30 sáng ngày 28-10-2015 .

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 - Viện Khoa học công nghệ Xây dựng  - số 81 Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội 
Kính mời tất cả Quý vị quan tâm tới luận án đến dự.

Các tin liên quan