Đào tạo tiến sỹ

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện, đề tài “Nghiên cứu tính toán kết cấu khung bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn Việt Nam với độ tin cậy cho trước”

Ngày tạo : 19/01/2017

Chiều ngày 19/01/2017, Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Phạm Đức Cương, chuyên ngành kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, mã số: 62.58.02.08 với đề tài: Nghiên cứu tính toán kết cấu khung bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn Việt Nam với độ tin cậy cho trước. Tham dự buổi lễ, có TS. Nguyễn Đại Minh, Viện trưởng, đại diện cơ sở đào tạo; 07 thành viên trong hội đồng đánh giá luận án, đại diện đơn vị công tác, bạn bè đồng nghiệp,… của nghiên cứu sinh.

Nghiên cứu sinh trình bày luận án trước Hội đồng

Luận án nghiên cứu xây dựng chương trình tính toán thiết kế kết cấu khung BTCT với chỉ số độ tin cậy cho trước; Thiết lập mối quan hệ giữa chỉ số độ tin cậy (β) của các phần tử và kết cấu với độ lệch (sXi)  của các tham số để khảo sát;…

Hội đồng đánh giá kết quả nghiên cứu của nghiên cứu sinh có cơ sở khoa học, đủ sự tin cậy; đáp ứng yêu cầu của luận án tiến sĩ kỹ thuật.

Với kết quả 07/07 phiếu tán thành, Hội đồng đã thông qua đề nghị Viện KHCN Xây dựng công nhận kết quả bảo vệ luận án tiến sĩ và cấp bằng tiến sĩ cho NCS. Phạm Đức Cương.

Nghiên cứu sinh Phạm Đức Cương chụp ảnh lưu niệm

Các tin liên quan