Đào tạo tiến sỹ

Thông báo chương trình học bổng Endeavour niên khóa 2016 của Đại sứ quán Australia tại Việt Nam

Ngày tạo : 12/07/2015

Ngày 14-5-2015, Viện KHCN Xây dựng có nhận được Công văn số 176/BXD-TCCB của Bộ Xây dựng về việc cử cán bộ tham gia "Chương trình học bổng Endeavour niên khóa 2016" của Đại sứ quán Australia tại Việt Nam.

Viện KHCN Xây dựng xin thông báo tới toàn thể cán bộ trong Viện biết và đăng ký xin học bổng nếu có nhu cầu.

Các ứng viên có nhu cầu phải thỏa mãn các yêu cầu sau:

1. Có điểm IELTS trên 6.5 điểm và không có điểm nào dưới 6.0;

2. Tự tìm hiểu ngành học phù hợp tại các trường Đại học tại Australia và viết email, xin bảo lãnh của trường;

3. Sau khi có bảo lãnh của trường ĐH tại Australia, liên hệ với chương trình học bổng Endeavour tại Đại sứ quán Australia xin học bổng và hoàn thiện thủ tục;

4. Hồ sơ gửi về chương trình học bổng của Đại sứ quán Australia phải trước ngày 30/6/2015;

5. Nếu nhận được học bổng theo chương trình Endeavour, gửi thông tin (theo biểu mẫu của Vụ TCCB-BXD) về Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Xây dựng để tổng hợp và theo dõi.

Các tin liên quan