Đào tạo tiến sỹ

Thông báo tuyển sinh du học tại Trung Quốc và Ba Lan của ĐH Mỏ Địa chất

Ngày tạo : 12/07/2015

Ngày 8 tháng 5 năm 2013, Viện KHCN Xây dựng có nhận được thông báo của Trường Đại học Mỏ- Địa Chất về việc tuyển sinh du học tại Trung Quốc và Ba Lan trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Trường Đại học Mỏ- Địa Chất và các Trường ĐH tại Trung Quốc và Ba Lan, cấp bằng Kỹ sư, Thạc sĩ, Tiến sĩ cho các ngành kinh tế, xã hội, tự nhiên và kỹ thuật.

Viện KHCN Xây dựng xin thông báo để các cán bộ thuộc các đơn vị trong Viện, có nhu cầu học tập có thể đăng ký theo học. 
Mọi chi tiết xin xem trong file đính kèm, mời download: Thong bao tuyen sinh DH Mo-Dia chat.pdf

Các tin liên quan