Đào tạo tiến sỹ

Thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2012

Ngày tạo : 09/07/2015

Căn cứ “Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ” của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Thông tư số 10/2009/TTBGDĐT; Căn cứ Quyết định số 319/TTg ngày 17/12/1980 của Thủ tướng Chính phủ v/v giao nhiệm vụ đào tạo nghiên cứu sinh cho Viện Khoa học công nghệ xây dựng; Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng tổ chức tuyển nghiên cứu sinh (đào tạo tiến sĩ) năm 2012 như sau:

Các chuyên ngành đào tạo nghiên cứu sinh gồm: Địa kỹ thuật xây dựng (nền-móng công trình), mã số: 62.58.60.01; Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, mã số: 62.58.20.01, Vật liệu và công nghệ vật liệu xây dựng, mã số: 62.58.80.01; Địa chất công trình, mã số: 62.44.65.01.
Hình thức đào tạo:
a. Hệ tập trung: Là hệ tập trung học tập – nghiên cứu liên tục tại Viện. Thời gian tập trung liên tục là 4 năm đối với người có bằng kỹ sư, 3 năm đối với người có văn bằng thạc sĩ.
b. Hệ không tập trung: Là hệ không tập trung học tập – nghiên cứu liên tục tại Viện. Nhưng có tổng các giai đoạn tập trung liên tục là 4 năm đối với người có bằng kỹ sư, 3 năm đối với người có văn bằng thạc sĩ. Trong đó ít nhất có một giai đoạn 12 tháng tập trung liên tục (phải thực hiện trong ba năm đầu tiên kể từ khi có quyết định công nhận NCS).
Thời gian và hình thức tuyển sinh
a. Thời gian tuyển sinh: Viện KHCN Xây dựng tổ chức một kỳ tuyển nghiên cứu sinh vào tháng 2.
b. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển.
Thời gian nhận hồ sơ, thời gian xét tuyển
- Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ khi có thông báo đến ngày 31/01/2012;
- Thời gian xét tuyển: Tháng 2/2012;
- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính – Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, Số 81 phố Trần Cung – Nghĩa Tân – Cầu Giấy – Hà Nội; Điện thoại: 04. 3 8361607 – fax: 04. 3 8361197.

Các tin liên quan