Đào tạo tiến sỹ

Thông báo tuyển nghiên cứu sinh 2014 Viện KH Đo đạc và Bản đồ

Ngày tạo : 12/07/2015

Ngày 20 tháng 3 năm 2014, Viện KHCN Xây dựng có nhận được thông báo tuyển NCS năm 2014- ngành Kỹ thuật trắc địa- bản đồ, mã số 62.52.05.03 của Viện KH Đo đạc và Bản đồ- Bộ Tài nguyên và Môi trường với hình thức xét tuyển.

Viện KHCN Xây dựng xin thông báo để các cán bộ của Viện có nhu cầu được đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật trắc địa- bản đồ, mã số 62.52.05.03, biết và đăng ký dự tuyển.


Hạn nộp hồ sơ: bắt đầu từ ngày 18/3/2014.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo Sau đại học- Viện KH Đo đạc và Bản đồ, số 479 Hoàng Quốc Việt- Cầu Giấy- Hà Nội, điện thoại: 04.62694418/ 04.62694419, email: sdhvigac@gmail.com.

Các tin liên quan