Đào tạo tiến sỹ

Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ

Ngày tạo : 29/05/2017

Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kỹ thuật cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Đăng Khoa.

Tên đề tài: Nghiên cứu khả năng bám dính nhằm đảm bảo sự làm việc đồng thời của hệ sơn polyurea với nền bê tông.