Đào tạo tiến sỹ

Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn Gia Ngọc

Ngày tạo : 20/08/2018

Viện Khoa học công nghệ xây dựng tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kỹ thuật cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Gia Ngọc.

Về đề tài: Nghiên cứu sử dụng Metakaolin trong nước để sản xuất bê tông trang trí.

Chuyên ngành: Kỹ thuật vật liệu.

Mã số: 9520309.

Thời gian bảo vệ: 14h00 chiều ngày 28-08-2018.

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 - Viện Khoa học công nghệ Xây dựng - số 81 phố Trần Cung - phường Nghĩa Tân - quận Cầu Giấy - Hà Nội. 

Kính mời tất cả Quý vị quan tâm tới luận án đến dự./.

Các tin liên quan