Quy chuẩn tiêu chuẩn

Mời góp ý dự thảo Nghiên cứu xây dựng 12 tiêu chuẩn quốc gia về thiết kế kết cấu thép theo định hướng mới, mã số: TC 29 – 20

Ngày tạo : 06/03/2024

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn do Bộ Xây dựng giao, Viện KHCN Xây dựng đã nghiên cứu xây dựng 12 tiêu chuẩn quốc gia về thiết kế kết cấu thép theo định hướng mới, mã số: TC 29 – 20, bao gồm: Phần 1-1: Quy định chung và quy định cho nhà, Phần 1-2: Quy định chung - Thiết kế kết cấu chịu lửa, Phần 1-3: Quy định chung - Quy định bổ sung cho cấu kiện và tấm tạo hình nguội, Phần 1-4: Quy định chung - Quy định Bổ sung cho thép không gỉ, Phần 1-5: Cấu kiện kết cấu chế tạo từ bản phẳng, Phần 1-6: Độ bền và ổn định kết cấu vỏ, Phần 1-7: Kết cấu bản phẳng chịu tải trọng ngoài mặt phẳng, Phần 1-8: Thiết kế nút, Phần 1-9: Mỏi, Phần 1-10: Độ dai và tính chất theo chiều dày của vật liệu, Phần 1-11: Thiết kế kết cấu có dây hoặc thanh căng, Phần 1-12: Quy định bổ sung cho TCVN X1993 đối với vật liệu thép đến cấp bền S 700.

Căn cứ các quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn số 68/2006 QH11 và thông tư số 11/2021/TT-BKHCN ngày 18/11/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chi tiết xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn. Viện KHCN Xây dựng kính đề nghị các Quý cơ quan, chuyên gia nghiên cứu góp ý cho dự thảo tiêu chuẩn và gửi về Viện KHCN Xây dựng trước 60 ngày kể từ ngày thông báo để tiếp thu và hoàn thiện dự thảo trước khi trình Bộ Khoa học Công nghệ ban hành.

Văn bản góp ý (theo mẫu đính kèm) xin được gửi về địa chỉ hoặc qua thư điện tử theo các thông tin dưới đây:

Phòng KHKT - Viện KHCN Xây dựng: Điện thoại 024 38360016, Email: khktibst@gmail.com

Địa chỉ: Viện KHCN Xây dựng – số 81 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.

Trân trọng cảm ơn.

 

Mẫu góp ý.

Phần 1-1: Quy định chung và quy định cho nhà,

Phần 1-2: Quy định chung - Thiết kế kết cấu chịu lửa,

Phần 1-3: Quy định chung - Quy định bổ sung cho cấu kiện và tấm tạo hình nguội,

Phần 1-4: Quy định chung - Quy định Bổ sung cho thép không gỉ,

Phần 1-5: Cấu kiện kết cấu chế tạo từ bản phẳng,

Phần 1-6: Độ bền và ổn định kết cấu vỏ,

Phần 1-7: Kết cấu bản phẳng chịu tải trọng ngoài mặt phẳng,

Phần 1-8: Thiết kế nút,

Phần 1-9: Mỏi,

Phần 1-10: Độ dai và tính chất theo chiều dày của vật liệu,

Phần 1-11: Thiết kế kết cấu có dây hoặc thanh căng,

Phần 1-12: Quy định bổ sung cho TCVN X1993 đối với vật liệu thép đến cấp bền S 700

 

Các tin liên quan