Quy chuẩn tiêu chuẩn

Mời góp ý dự thảo đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng Tiêu chuẩn Thiết kế địa kỹ thuật - Thiết kế móng cọc theo định hương mới”, mã số RD 120-20

Ngày tạo : 09/05/2023

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn năm 2020 do Bộ Xây dựng giao, Viện KHCN Xây dựng đã thực hiện đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng Tiêu chuẩn Thiết kế địa kỹ thuật - Thiết kế móng cọc theo định hương mới”, mã số RD 120-20

Căn cứ các quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn số 68/2006 QH11 và thông tư số 11/2021/TT-BKHCN ngày 18/11/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chi tiết xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn. Viện KHCN Xây dựng. Kính đề nghị các Quý cơ quan, bạn đọc nghiên cứu và góp ý đối với nội dung dự thảo tiêu chuẩn vào biểu mẫu kèm trong vòng 60 ngày kể từ ngày thông báo để để Viện tiếp thu, hoàn chỉnh Dự thảo và hồ sơ trước khi trình Bộ KHCN ban hành.

Nội dung góp ý xin gửi về theo địa chỉ:

+ Chủ trì nhiệm vụ TS. Nguyễn Công Nghĩa (email: nghianc@ibst.vn; hungtran@ibst.vn; ĐT: 0989733388)

+ Phòng Kế hoạch kỹ thuật - Viện Khoa học công nghệ xây dựng, 81 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội; ĐT: 04 38360016.

Trân trọng cảm ơn.

Mẫu góp ý.

Dự thảo tiêu chuẩn.

 

 

Các tin liên quan