Quy chuẩn tiêu chuẩn

Biên soạn TCVN Tôn sóng cho mái nhà và công trình. Thiết kế, chế tạo và lắp dựng, mã số TC 25 – 14

Ngày tạo : 26/10/2015

Chủ trì: TS. Cao Duy Bách

Tôn sóng đã được sử dụng nhiều cho mái nhà và công trình dân dụng, công nghiệp tại Việt Nam. Tuy nhiên việc thiết kế, chế tạo, lắp dựng chủ yếu theo yêu cầu của nhà cung cấp. Để thống nhất quản lý nhà nước về chất lượng công trình đối với loại sản phẩm xây dựng này, thì việc biên soạn tiêu chuẩn này là cần thiết và đáp ứng với tiến trình hội nhập.

Dự thảo các TC được biên soạn trên cơ sở tham khảo tài liệu chính của Tiêu chuẩn Nga CTO 0043-2005 có tham khảo các tiêu chuẩn, QC hiện hành và các tài liệu kỹ thuật khác trong và ngoài nước. Phương pháp thực hiện như vậy là chấp nhận được.   

Ngày 21 tháng 10 năm 2015 Hội đồng KHCN chuyên ngành Viện do TS. Nguyễn Đại Minh -  Phó Viện trưởng Viện KHCN XD làm chủ tịch Hội đồng đã nghiệm thu kết quả đề tài với một số nội dung chính sau:

1   Phạm vi áp dụng;

2   Tài liệu viện dẫn;

3   Thuật ngữ và định nghĩa;

4     Quy định chung

5   Các đặc trưng tính toán của tấm tôn;

6   Tính toán tấm tôn sóng;

7    Liên kết tấm tôm;

8    Tính toán độ cứng của màng tôn;

Và các phụ lục đi kèm.

Phụ lục A (tham khảo): Giá trị tính toán tải trọng tới hạn tác dụng lên mái tôn sóng khi chịu uốn ngang;

Phụ lục B (tham khảo): Giá trị tính toán của độ cứng tiêu chuẩn Co cho tấm cứng ngang từ tôn sóng;

Phụ lục C (tham khảo): Các phương pháp xử lý nút gối đỡ xà gồ trong thành phần tấm cứng của mái;

Phụ lục D (quy định): Công thức xác định các hệ số;

Phụ lục E (quy định): Tính toán khung của khối nhà;

Phụ lục F (tham khảo): Phương pháp phân tích thí nghiệm đo độ cứng.

 

Dự thảo Tiêu chuẩn đã phản ánh được đầy đủ các nội dung của các tài liệu gốc, để hoàn thiện dự thảo, nhóm tác giả cần lưu ý những ý kiến đóng góp của HĐKH.

Hội đồng nhất trí nghiệm thu kết quả đề tài, chủ trì đề tài tiếp thu các ý kiến Hội đồng để hoàn thiện sản phẩm nộp Viện để trình HĐKH Bộ.

.

 

(Nội dung cụ thể đề tài: Liên hệ chủ trì)

Các tin liên quan