Quy chuẩn tiêu chuẩn

Tài liệu tham khảo: Nâng cao điều kiện an toàn cháy cho nhà và công trình hiện hữu

Ngày tạo : 17/05/2024

Tài liệu này được phối hợp nghiên cứu, biên soạn bởi: Vụ Khoa học công nghệ và môi trường – Bộ Xây dựng, Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Bộ Công an.

Do tính chất phức tạp của các loại hình nhà và công trình hiện hữu, cũng như các yếu tố lịch sử để lại, nên trong phiên bản đầu tiên của tài liệu này khó tránh khỏi có những thiếu sót và có những nội dung cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện. Các đơn vị biên soạn rất mong nhận được góp ý để tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa tài liệu này hay tiếp tục biên soạn các tài liệu kỹ thuật mới.

Các ý kiến xin gửi về: Vụ KHCN và Môi trường – Bộ Xây dựng, Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ - Bộ Công an hoặc Viện Khoa học công nghệ xây dựng. Các đơn vị biên soạn xin trân trọng cảm ơn, ghi nhận và tiếp thu tất cả các ý kiến đóng góp.

 

Tài liệu tham khảo.

 

Các tin liên quan